ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στο Κορωπί της Αττικής, στη διεύθυνση Θέση Τζήμα, με Τ.Κ. 19400, Α.Φ.Μ. 094276540 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») με τίτλο: «ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ!» στο πλαίσιο προώθησης της μάρκας «Κατσέλης» της Εταιρείας Καραμολέγκος Α.Ε. σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

Ο Διαγωνισμός αφορά στις συσκευασίες των προϊόντων «Κατσέλης» Αναλυτικά οι κωδικοί που συμμετέχουν: «Τοστ Σταρένιο 720γρ., Τοστ Σταρένιο 360γρ., Τοστ 6 Δημητριακά 350γρ., Κλαμπ Σάντουιτς Σταρένιο 900γρ., Ψωμί σε φέτες ολικής άλεσης 720γρ., Ψωμί σε φέτες χωριάτικο 500γρ., Ψωμί σε φέτες ολικής άλεσης με Μεγάλες Φέτες 900γρ. και Ψωμί σε φέτες πολύσπορο σταρένιο 500γρ., που φέρουν την ένδειξη επί της συσκευασίας: «ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ!», καλούμενες στο εξής «τα Προϊόντα».

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει δωρεάν, χωρίς αγορά προϊόντος, έναν (1) μοναδικό κωδικό συμμετοχής στο Διαγωνισμό, από τα γραφεία της Εταιρείας (Θέση Τζήμα, Κορωπί) κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9.30 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ. Ο μοναδικός κωδικός παρέχεται μόνον μία φορά στον συγκεκριμένο καταναλωτή μέχρι τη λήξη του Διαγωνισμού.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

H διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 07/09/2020 (και ώρα Ελλάδος 00:01) μέχρι και την 10/10/2020 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή υποβαλλόμενη πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψη και θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού ή να διακόψει το διαγωνισμό λόγω εξαντλήσεως προϊόντων, με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.katselismedwra.gr .

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των εργαζομένων της Εταιρείας, καθώς και των εργαζομένων στην εταιρεία «ALLCANCODE INC GREEK BRANCH», που έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του διαγωνισμού για λογαριασμό της Εταιρείας, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους υπό (α) ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α) εργαζομένων.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο, με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η Εταιρεία δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δε δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Εταιρείας ή/και της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

4. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η έγκυρη ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής μέσω σχετικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.katselismedwra.gr για την οποία ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

(α) Ο διαγωνιζόμενος καλείται να δηλώσει εάν θέλει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Στη συνέχεια συμπληρώνει το όνομα και το επώνυμό του, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail του. Στη συνέχεια καλείται να επιλέξει το Πλαίσιο Ελέγχου που συνοδεύεται από το παρακάτω κείμενο: Συμφωνώ με τους Όρους του Διαγωνισμού και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

Επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου συμφωνείτε να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε από την Εταιρεία και συνεργάτες που δρουν για λογαριασμό της σύμφωνα με τους Όρους του Διαγωνισμού και την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 2 ανωτέρω ή μετά την τυχόν κατά παράταση ή συντόμευση λήξη αυτού ή μετά την τυχόν ανάκλησή του, οι κωδικοί που βρίσκονται σε συσκευασίες των προϊόντων σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης ανά την Ελλάδα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό ανακοινώσεως της προκήρυξης του Διαγωνισμού, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, και δε δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό που θα έχει λήξει ή ανακληθεί, ούτε δεσμεύουν πλέον την Εταιρεία και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα του Διαγωνισμού.

(β) Ο διαγωνιζόμενος συμπληρώνει τον μοναδικό κωδικό που αναγράφεται στην εσωτερική συσκευασία των Προϊόντων του Διαγωνισμού.

Κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή για τον Διαγωνισμό.

5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Τα δώρα που μπορούν να κερδίσουν οι νικητές του Διαγωνισμού διακρίνονται σε Instant Win Δώρα, σε Εβδομαδιαία, σε Μηνιαία & Μεγάλo Δώρo.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα πληροφορούνται αμέσως αν κέρδισαν ή όχι ένα από τα “instant win” δώρα, καθώς θα βλέπουν μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

(α) Στην περίπτωση που κερδίσει κάποιος συμμετέχων ένα Instant win δώρο, θα του εμφανιστεί το εξής μήνυμα: Συγχαρητήρια μόλις κέρδισες ένα λευκό σετ ασύρματα ακουστικά κεφαλής με μικρόφωνο JBL Tune 500Bt και συμμετέχεις στην εβδομαδιαία κλήρωση, στις κληρώσεις του μήνα & στην κλήρωση στο τέλος του διαγωνισμού για ένα από τα μεγάλα δώρα!

(β) Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν κερδίσει ένα instant win δώρο, αλλά αποκτήσει μια συμμετοχή στην εβδομαδιαία, στη μηνιαία αλλά & στην κλήρωση στο τέλος του διαγωνισμού θα του εμφανιστεί το εξής μήνυμα: Δυστυχώς δεν κέρδισες το δώρο της ημέρας αλλά κέρδισες: 1. μια συμμετοχή στην εβδομαδιαία κλήρωση 2. μία συμμετοχή στην κλήρωση του μήνα & 3. μία συμμετοχή στη κλήρωση στο τέλος του διαγωνισμού για το μεγάλο δώρο.

Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού «ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ» θα πραγματοποιηθούν αναλυτικά:

α. Instant win Δώρα: 70 “Instant win” Δώρα με ηλεκτρονική τυχαία επιλογή δύο (2) συμμετεχόντων κάθε μέρα, κατά τη συνολική διάρκειά του. Οι νικητές των “Instant win” Δώρων θα προκύψουν με κλήρωση τυχαίας επιλογής, με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, τα οποία αποκλείουν την ανθρώπινη παρέμβαση και εξασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας και το τυχαίο της επιλογής.

β. Εβδομαδιαία Δώρα: Θα πραγματοποιείται 1 κλήρωση την εβδομάδα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής, μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών που θα υποβάλλονται καθημερινά, όπου θα αναδειχθούν συνολικά 35 νικητές και 35 αναπληρωματικοί.

Εβδομάδα                 Χρονική Περίοδος                       Ημερομηνία Κλήρωσης  

 1η                                07-13/09/2020                                     14/09/2020

  2η                               14-20/09/2020                                     21/09/2020        

  3η                               21-27/09/2020                                     28/09/2020    

  4η                            28/09-04/10/2020                                  05/10/2020  

  5η                          05/10/2020-10/10/2020                       12/10/2020    

γ. Μηνιαία Δώρα: Θα πραγματοποιηθεί 1 κλήρωση το μήνα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής, μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών που θα έχουν υποβληθεί ώς τις 12/10/2020 και ώρα 15:00 για τα μηνιαία δώρα, όπου θα αναδειχθούν συνολικά 3 νικητές και 3 αναπληρωματικοί.

δ. Μεγάλο δώρο: Θα πραγματοποιηθεί 1 κλήρωση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής, μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών που θα έχουν υποβληθεί ώς το τέλος του διαγωνισμού στις 10/10/2020 (και ώρα Ελλάδος 23:59) για το μεγάλο δώρο, όπου θα αναδειχθεί 1 νικητής και 1 αναπληρωματικός.

Οι σχετικές κληρώσεις (β & γ & δ) θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της ALLCANCODE INC GREEK BRANCH, στην Καλλιθέα.

Οι τυχεροί των εβδομαδιαίων, του μήνα και του μεγάλου δώρου θα ενημερωθούν από την εταιρεία είτε με e-mail, είτε στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει και έχουν υποχρέωση να αποδεχτούν το δώρο τους εντός των επόμενων δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Ειδικότερα, θα γίνεται επιβεβαίωση του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης, στην οποία θα αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μέσω courier το δώρο.

Μετά την προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει καταστεί εφικτή η επικοινωνία, η Εταιρεία θα δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή τους και ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του στο δώρο το οποίο προσφέρεται στον 1ο επιλαχόντα με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Η αποστολή του δώρου θα γίνεται εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επιβεβαίωση των στοιχείων από τον νικητή.

6. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, η Εταιρεία θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Νικητές θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και η παράδοση των Δώρων.

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και με τη γραπτή συμφωνία του (όπως αυτή συντελείται με την επιλογή του σχετικού πεδίου), ο Συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») που κερδίζει κάθε νικητής είναι τα παρακάτω προϊόντα:

Ημερήσια Δώρα: Λευκό σετ ασύρματα ακουστικά κεφαλής με μικρόφωνο JBL Tune 500Bt

Εβδομαδιαία Δώρα: Αction Camera Go Pro & Lenovo Tab P10 Octa-core 3GB

Mηνιαία Δώρα: Laptop Dell Inspiration 7391 2IN1 i5 touch screen

Μεγάλο Δώρο: Samsung QLED TV QE 65Q80T 65" 4Κ Ultra HD

Τα δώρα είναι προσωπικά, με αυστηρώς προσωποπαγή χαρακτήρα, δεν μεταβιβάζονται, δεν εκχωρούνται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.
Το δε δικαίωμα παραλαβής του δώρου δεν εκχωρείται από τον νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία τα προαναφερόμενα δώρα του Διαγωνισμού διαφοροποιηθούν σε σχέση με τη μάρκα, το μοντέλο, το χρώμα και λοιπά χαρακτηριστικά τους λόγω εξάντλησης, έλλειψης, ή αδυναμίας του προμηθευτή των δώρων. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται δωρεάν με αιτία τον διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ., έναντι της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της τελούμενες από δόλο ή βαρεία αμέλεια και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία του Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας όλων των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, η σχετική επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας Ν. 4624/2019.

Η Εταιρεία θα δημιουργεί και τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και ιδίως το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail τους, τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή του Συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό παρέχεται η γραπτή αποδοχή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Η επεξεργασία είναι σύννομη ως απαραίτητη για την εκτέλεση του Διαγωνισμού (εκτέλεση σύμβασης), καθώς και για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις έννομες υποχρεώσεις της, καθώς και για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει(επικοινωνία με τους νικητές κ.ο.κ.). Εφόσον ο Συμμετέχων χορηγήσει τη συγκατάθεσή του, τα στοιχεία επικοινωνίας του θα χρησιμοποιηθούν για προωθητικούς σκοπούς.

Ειδικότερα, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα των Νικητών θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και η παράδοση των Δώρων.

Τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογο και απολύτως απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν μετά τη λήξη και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια. Σε περίπτωση που ορισμένο τμήμα της επεξεργασίας έχει ανατεθεί σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες, που δρουν ως Εκτελούσες την Επεξεργασία, η Εταιρεία διασφαλίζει την τήρηση όλων των αναγκαίων διατυπώσεων εμπιστευτικότητας και φροντίζει να τηρούν τις κατάλληλές εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) φορητότητας των δεδομένων του και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, (ζ) το δικαίωμα να αποσύρει οποτεδήποτε την συγκατάθεσή του, εφόσον η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεση. Τυχόν ανάκληση συγκατάθεσης, δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης αυτής.

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στο email info@karamolegos-bkr.gr ή στο τηλέφωνο: 2106694200.

Τέλος, κάθε Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

8. ΑΠΟΔΟΧΟΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού και της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας. Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, η Εταιρεία διατηρεί, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, εάν στο πρόσωπο κάποιου συμμετέχοντος συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός των ανωτέρω προκαθορισμένων προθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.

3. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετικά με τους παρόντες όρους και το Διαγωνισμό είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες είναι οι πλήρεις όροι του Διαγωνισμού, όπως έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο www.katselismedwra.gr Οι όροι του διαγωνισμού έχουν κατατεθεί και στο συμβολαιογραφικό γραφείο της κ. Πουλαντζά.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούνται να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο www.katselismedwra.gr, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε.